Back

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost PMLOGY s.r.o. Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 198 63 586 coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků.

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • Jméno a příjmení.
 • E-mailovou adresu.
 • Telefonní kontakt
 • Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává strana Soubory cookies na tomto webu.

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v databázích v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatel hostingových služeb.
 • Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek.
 • Účetní kancelář.
 • Advokátní kancelář.
 • Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu.
 • Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci.
 • Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

 • Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
 • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 • Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
 • Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
 • Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.
cs_CZČeština